Verhuis DIV-kantoor volledig in het slop


Dit artikel verscheen vandaag in Het Laatste Nieuws.

Slecht nieuws voor buurtbewoners van de Visserij. Het dossier rond de verhuis van het DIV-kantoor moet een zoveelste tegenslag incasseren nu twee mogelijke locaties werden afgewezen. Mensen die hun auto willen inschrijven, staan vaak uren aan te schuiven in de fietsstraat en het belooft er niet beter op te worden.

In 2013 verhuisde de DIV (Dienst Inschrijving Voertuigen) naar de Visserij in Gent, tot grote verrassing en ontsteltenis van bewoners. De dienst trekt namelijk gemiddeld driehonderd wagens per dag aan, en in een straat waar veel fietsers en schoolkinderen passeren en waar bovendien geen extra parking voorzien is, zorgt dat voor overlast. Een jaar later besliste de stad om van de straat een fietsstraat te maken, wat de chauffeurs verplicht om achter de fietsers te blijven.

Levensgevaarlijk

"Met al die opgefokte chauffeurs die al uren hebben moeten aanschuiven, is dat levensgevaarlijk", reageren buurtbewoners.

Gents gemeenteraadslid en volksvertegenwoordiger in het federaal parlement Veli Yüksel (CD&V) legde het probleem voor aan federaal minister voor Mobiliteit François Bellot (MR). Vanuit het Gentse stadsbestuur werden namelijk twee alternatieve locaties voorgesteld: het douanekantoor in de Port Arthurlaan of het Vlaams Administratief Centrum aan het station Gent-Sint-Pieters. Die zijn beiden afgewezen.

De Regie der Gebouwen stelde ook het Administratief Centrum Ter Plaeten in de Sint-Lievenslaan voor. Na een bezoek door vertegenwoordigers van de FOD Mobiliteit en Vervoer werd besloten dat ook die locatie niet in aanmerking komt. Yüksel betreurt dat er nog geen oplossing gevonden is. In 2019 loopt het huurcontract af, als er tegen dan geen nieuwe locatie is, wordt het contract opnieuw met drie jaar verlengd.

Afval op straat

Ook de buurtbewoners reageren teleurgesteld. "Op warme dagen staan de klanten hier al van zeven uur 's morgens aan te schuiven. Ze roken, babbelen... Als een raam boven open staat dan komt de geur en het lawaai binnen." Maar daar houdt het niet op. Sommige bezoekers plassen volgens de bewoners tegen bomen, gooien hun afval op de grond en rijden zeer agressief. "Ze scheuren door de straat, hun geduld is ook op na uren aanschuiven. Gelukkig zijn er nog geen zeer ernstige ongevallen gebeurd,

maar het is een kwestie van tijd. We moeten nog eens samen zitten met de buurt om actie te ondernemen", klinkt het.

Afspraak

De FOD Mobiliteit reageert dat ze geen directe plannen hebben om te verhuizen. Ze wachten af wat de Regie der Gebouwen voorstelt.Het zou bovendien binnenkort nog drukker kunnen worden in het DIV-kantoor. Minister Bellot streeft ernaar om vanaf één september een dag in de week enkel nog te openen voor bestuurders die een afspraak hebben gemaakt, en dat enkel voor de inschrijving van voertuigen die ingevoerd worden uit het buitenland. Het kantoor is al een dag per week gesloten, dus op de resterende drie dagen wordt het bijzonder druk.

Definitief sluiten?

Intussen gebeuren al zo'n tachtig procent van de aanvragen bij de DIV via de online-applicatie WebDIV. Alle andere aanvragen kunnen per post worden overgemaakt aan de DIV in Brussel. Toch blijven mensen naar het DIV-kantoor komen, dus is het niet de bedoeling om het kantoor definitief te sluiten. Een goede zaak, volgens Yüksel. "Ondanks de toenemende digitalisering ben ik van oordeel dat de DIV in Gent fysiek bereikbaar moet blijven. Ik ben tevreden dat een sluiting van het DIV-kantoor in Gent niet aan de orde is."

WOUTER SPILLEBEEN & ERIK DE TROYER ■


© 2017 Veli Yüksel. Alle rechten voorbehouden. Design: Nielsen De Wilde.