Eén op vijf teruggekeerde Syriëstrijders is vrouw of minderjarig


De OCAD-lijst telt momenteel 621 personen. Daarvan zijn er 122 uit Syrië teruggekeerd. 134 personen staan opgelijst als kandidaat-vertrekkers. Van 122 personen neemt men aan dat zij zijn overleden in Syrië of Irak. Dat antwoordde Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, gisteren op een vraag van CD&V-Kamerlid Veli Yüksel in de commissie Binnenlandse Zaken. De cijfers komen van de lijst, die afgelopen juni nog werd geüpdatet door het OCAD (Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse).

In 2016 vertrokken nog 7 mensen. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn dat er voorlopig 3. ‘De strijd tegen IS lijkt gestreden in Irak,’ zegt Veli Yüksel. ‘Maar we mogen onze aandacht niet laten verslappen. De dreiging is nog niet verdwenen. De problematiek van terugkerende “foreign terrorist fighters” (FTF) verdient onze hoogste aandacht,’ aldus Veli Yüksel. Op zijn vraag antwoordde de Minister dat er vorig jaar 9 terugkeerders waren. In 2017 voorlopig geen enkele. ‘Wat mij zorgen baart, is de groeiende terugkeer van het aantal vrouwen en kinderen,’ aldus Veli Yüksel. Zo staan er inderdaad 109 vrouwen en 17 minderjarige kinderen op de OCAD-lijst (respectievelijk 17,5 en 2,7 procent van het totaal aantal mensen op de lijst). In Syrië zouden er zich 54 vrouwen en 5 kinderen bevinden. Als potentiële vertrekkers staan 32 vrouwen en 11 kinderen genoteerd. 23 vrouwen en 1 kind zijn teruggekeerd. ‘Het gaat zowel om begeleide als niet-begeleide kinderen die wij als samenleving moeten opvangen’. Het gaat hierbij om minderjarigen die indertijd naar het “kalifaat” werden meegenomen door hun vader en/of moeder, of die in Irak of Syrië werden verwekt. ‘Gezien de eerste Syriëstrijders vijf jaar geleden vertrokken zijn, verdient dit zeker onze aandacht,’ aldus nog Yüksel. De Minister wees op de belangrijke rol van de LIVC’s (Lokale Integrale Veiligheidscel) bij de terugkeer van deze categorie.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bekleedt de eerste plaats op de OCAD-lijst met in totaal 271 personen (waarvan 64 zijn gestorven). Met name de gemeentes Sint-Jans-Molenbeek (71 personen, waarvan 23 gedood), Schaarbeek (41 personen, waarvan 8 gedood), Anderlecht (29 personen, waarvan 3 gedood) en Laken (24 personen, waarvan 10 gedood) zijn de grootste “leveranciers”. Het Vlaamse Gewest volgt met 265 personen, waarbij vooral Antwerpen (131), Halle-Vilvoorde (43), Tongeren (22), Kortrijk (13), Brugge en Gent (met elk 11) op de lijst voorkomen. Wallonië heeft een beduidend lager aantal, namelijk 78 personen. Hier draait het om de steden Luik (19), Verviers (19) en Charleroi (15).

‘We moeten volop inzetten op deradicalisering van terugkeerders,’ aldus Yüksel. ‘Maar de cijfers van potentiële vertrekkers (ook bij minderjarigen) verdienen uiteraard ook onze aandacht. Het groeiend belang van zogenaamde “home-grown terrorist fighters,” zoals de dader van de mislukte aanslag in Brussel Centraal vorige maand, maakt duidelijk dat we dit met de grootste aandacht moeten blijven opvolgen’.


© 2017 Veli Yüksel. Alle rechten voorbehouden. Design: Nielsen De Wilde.