Maak auto-formatie strafbaar


Bij de recente aanslagen in de ons omringende buurlanden is gebleken dat IS/Daesh zijn modus operandi ingrijpend heeft gewijzigd. Er vond een verschuiving plaats van grote gecoördineerde aanslagen (zoals die in Parijs in 2015) naar acties van zogenaamde lone wolves die met huis-, tuin- en keukenmateriaal toeslaan. De mislukte aanslag in het Centraal Station van Brussel is daarvan een voorbeeld. De man in kwestie gebruikte een zelfgemaakte spijkerbom die – gelukkig – niet volledig is afgegaan. Deze homegrown terrorist fighters zijn vaak het product van autoradicalisering. Zij worden daarin aangestuurd via internet en sociale media, en dit meestal met behulp van versleutelde (encrypted) kanalen.

Met dit in het achterhoofd las CD&V-Volksvertegenwoordiger Veli Yüksel vandaag aandachtig de stellingname van federaal procureur Van Leeuw, die pleit voor een verbod op het bezit van IS-propaganda. Het voorstel vertoont sterke gelijkenissen met een wetsvoorstel waar Yüksel al een tijdje aan werkt. Het CD&V-Kamerlid maakt deel uit van de commissie Terrorismebestrijding. “Er circuleren nog steeds veelvuldig haatdragende beelden van en/of over IS/ op het internet en de sociale media en kunnen bijgevolg vrijelijk worden gedownload. De wetgever moet hier een duidelijk signaal geven.”, klinkt het bij Yüksel. Hij gaat verder: “Het wetsvoorstel waar ik aan werk wil paal en perk stellen aan het fenomeen van de – vaak ontzettend snelle – (auto)radicalisering. Het dwepen met dit materiaal is daarin vaak een belangrijke factor. Niet enkel de verspreiding maar ook het bezit van deze beelden (bijvoorbeeld op harde schijven of andere dragers) moet daarom strafbaar worden gesteld.”.Yüksel wijst er op dat er vandaag de dag al heel wat zaken strafbaar zijn door de brede draagwijdte van de antidiscriminatiewetgeving. Wie aanzet tot haat of geweld, kan vervolgd worden. “Toch moeten we onze wetgeving blijvend onder de loep nemen om te zien of extra vormen van strafbaarstelling noodzakelijk zijn.”, verklaart Yüksel.

Zo vindt Yüksel het vreemd dat het verboden is om iemand als terrorist op te leiden, maar dat de wetgeving nog een lacune vertoont wat betreft de zogenaamde auto-opleiding. De CD&V-politicus wil dan ook de regels aanpassen waardoor het voor potentiële daders verboden is om actief op zoek te gaan naar instructies om bommen te maken of om bij te leren over andere gewelddadige methodes en technieken met oog op een terroristische aanslag. "Dat iemand voor bezit van kinderporno vervolgd kan worden, maar voor acties die hij online onderneemt in zijn zoektocht naar hoe hij best een terroristische aanslag kan plegen grotendeels buiten schot blijft, vind ik vreemd. De laatste maanden en jaren tonen aan dat heel wat lone wolves zich alleen voorbereiden. Een strafbaarstelling van dit gedrag geeft onze veiligheidsdiensten een extra instrument in hun strijd tegen terreur. In het huidige tijdsgewricht moeten we een zeer duidelijk signaal uitsturen naar elke potentiële terrorist die op zoek gaat naar de bewuste content. Dergelijk gedrag is strijdig met alles waar de Belgische rechtsstaat voor staat en zullen wij dus nooit tolereren. Strenge straffen dringen zich op.”.


© 2017 Veli Yüksel. Alle rechten voorbehouden. Design: Nielsen De Wilde.