CD&V-fractie Gent reageert op aankondiging verlaging parkeertarievenOp maandag 22 mei lanceerde het Gentse stadsbestuur enkele “positieve acties” om “de troeven van de stad als aantrekkelijke winkel- en horecastad in de kijker te zetten”. Na overleg met ondernemersorganisatie Unizo worden onder meer de parkeertarieven aangepast.


“Die aanpassingen van de tarieven zijn een maat voor niets”, stelt CD&V-fractievoorzitter Veli Yüksel. “Wie denkt dat dergelijke kleine ingrepen een groot verschil zullen maken, vergist zich. Wat de tarieven overdag betreft, verandert er enkel wat voor de parkings Sint-Pietersplein en Tolhuis. Het avondtarief verlaagt voor alle ondergrondse parkings, maar met een luttele halve euro per uur. Dat zal voor bezoekers het verschil niet maken in de afweging om al of niet naar de binnenstad af te zakken.”


“Er is meer nodig om parkeren betaalbaar te maken en de middenstand de steun te geven die ze verdienen na de invoering van het Circulatieplan”, aldus Yüksel. “Zelf doe ik op de gemeenteraad vanavond het voorstel om een parkeerkaart voor handelaars in te voeren. Benieuwd of het stadsbestuur ook deze positieve actie wil ondersteunen.”


Nog dit: er verandert tot nader order helemaal niets aan de parkeertarieven. Daarvoor is een beslissing van de gemeenteraad nodig. En die buigt zich pas in juni over het nieuwe voorstel. Maar het ontbreken van formele besluitvorming heeft het stadsbestuur nog nooit tegengehouden om initiatieven eenzijdig af te roepen. Ook nu worden alle geplande maatregelen uit de doeken gedaan nog voor de gemeenteraad zijn goedkeuring heeft gegeven. Het getuigt eens te meer van minachting voor het democratische proces.


© 2017 Veli Yüksel. Alle rechten voorbehouden. Design: Nielsen De Wilde.