RESOLUTIE: NMBS moet meer inzetten op diversiteitVanavond werd in de Kamer een voorstel van resolutie van Veli Yüksel (CD&V) gestemd die wil dat de NMBS meer inzet op diversiteit. Het voorstel was reeds unaniem goedgekeurd in de commissie Infrastructuur. Dat betekent dat de NMBS in een bijvoegsel bij de nieuwe beheerscontracten streefcijfers en een diversiteitsplan met meetbare doelstellingen moet opnemen. Dat nieuwe beheerscontract tussen de federale overheid en de NMBS wordt momenteel opgemaakt.


En het is nodig, volgens Veli Yüksel: “In 2013 bedroeg het aantal sollicitanten met een andere nationaliteit amper 2,5 procent,” zegt hij. “Nu werken er bij de Belgische Spoorwegen 4,37 procent personen met een migratie-achtergrond. Dat is te weinig voor een overheidsdienst, die toch het goede voorbeeld zou moeten geven. Zeker in een context waarbij zo’n 20 procent van de Belgische bevolking van buitenlandse origine is”.


De NMBS-Groep is één van de grootste rekruteerders binnen de federale overheid. Dit jaar wordt voorzien in de aanwerving van 2.200 mensen en voor de komende jaren, telkens 2.000. “Babyboomers gaan de komende jaren massaal met pensioen. Door de grote uitstroom van gepensioneerden zijn Infrabel en de NMBS nog op zoek naar 2500 medewerkers. Tegen 2025 zal de helft van de 32.000 spoormedewerkers met pensioen zijn. Dit is voor de NMBS-Groep een opportuniteit om ervoor te zorgen dat haar personeelsbestand meer een weerspiegeling van de maatschappij wordt. Overheidsbedrijven hebben immers een maatschappelijke rol en een voorbeeldfunctie. Zij moeten het voortouw nemen. Geen enkel talent mag immers verloren gaan.”,besluit Yüksel.


Lees de resolutie hier.


© 2017 Veli Yüksel. Alle rechten voorbehouden. Design: Nielsen De Wilde.