Ondanks sensibiliseringsacties nog steeds te veel spoorlopers

In een antwoord op een parlementaire vraag aan de minister van mobiliteit Jacqueline Galant (MR) blijkt dat het fenomeen van spoorlopen na verschillende sensibiliseringsacties en investeringen niet onder controle raakt. In 2015 waren er 4 dodelijke slachtoffers te betreuren bij het spoorlopen. Daarbij komen nog 67 zelfdodingen op het spoor en 125 pogingen tot zelfdoding.

Veli Yüksel dringt aan op oplossing bij Woonfonds

In oktober ging het sociaal verhuurkantoor Woonfonds in vereffening. De lopende huurcontracten werden opgezegd. Liefst 188 gezinnen verloren daardoor hun woning. Ik bracht deze problematiek al meermaals op de agenda van de gemeenteraad en heb met aandrang gevraagd een oplossing te zoeken voor 51 gezinnen die in het ongewisse leven.

Referendum over het circulatieplan, goed idee?

Ik als CD&V fractieleider ben een koele minnaar van dit voorstel. Een referendum, zeker in dit geval, heeft als nadeel dat het een complexe kwestie reduceert tot één ja/neen-vraag. Het laat enkel toe een probleem vast te stellen maar draagt geen oplossingen aan.

Vraag VS F-16′s in Syrië

Vorige week kreeg de minister van defensie een brief van zijn Amerikaanse collega, met de vraag of België niet zou willen bombarderen in Syrië. Op 1 juli nemen onze F-16′s de opdracht over van de Nederlanders in het kader van de internationale coalitie tegen Daesh. Ondertussen bombardeert het Nederlandse leger naast Irak ook doelwitten in… lees verder >

Rapport na 3 jaar paars-groen: gebuisd!

Na drie jaar, halverwege de legislatuur, was het voor CD&V Gent tijd om een evaluatie te maken van het paars-groene stadsbestuur. Conclusie: gebuisd. De ene schepen deed het wel beter dan de andere. Het bestuur heeft nu nog drie jaar tijd om in tweede zit beter te doen.

Netwerk

Nieuwsbrief