Al 130 militairen vroegen dit jaar hun ontslag aan

06.07.2017, De Tijd: Al 130 militairen vroegen dit jaar hun ontslag aan

Dit jaar hebben al 130 militairen ontslag aangevraagd. Dat maakte minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) gisteren in de Kamer bekend. De minister kan niet zeggen of de ontslagen te maken hebben met de inzet van de militairen op straat. Hij relativeert de cijfers ook. ’130 ontslagen op 30.000 militairen is niet veel’, klonk het. ‘De privésector zou blij zijn met dergelijke verhoudingen.’

Kamerleden Alain Top (sp.a) en Veli Yüksel (CD&V) vroegen in de Kamercommissie Defensie hoe groot de uitstroom bij het leger is. Ze wezen erop dat de militairen vanwege de terreurdreiging al twee jaar voor bewakings- opdrachten worden ingezet en dat de werkdruk in het leger groot is.

Volgens Vandeput is het nodig om de militairen op straat te houden omdat het terreurniveau drie nog altijd van kracht is. BELGA

Het Laatste Nieuws: Na zes jaar nog geen stek voor VRT-zendmast

06.07.2017, Het Laatste Nieuws: Na zes jaar nog geen stek voor VRT-zendmast

Al zes jaar lang wordt er naar een nieuwe locatie gezocht voor de zendmast van de VRT die op het oude Belgacomgebouw staat. “Het gaat om de zogenaamde Norkring-zendmast die ervoor zorgt dat we in Gent naar de VRT-zenders kunnen kijken en luisteren”, legt parlementslid Veli Yüksel (CD&V) uit. “Omdat het Belgacomgebouw gerenoveerd wordt, kijkt men al jaren uit naar een nieuwe locatie. Zonder succes. Er waren plannen om die op het Vlaams Administratief Centrum aan Gent Sint-Pieters te zetten, maar dat werd niets door een negatief advies van de stad. Ook een locatie langs de E17 werd niks net als plannen om de mast op het dak van het Ledeganckgebouw te zetten. Men is nu al jaren op zoek naar een geschikte plek en de tijd begint te dringen. Tegen 2020 moet er een oplossing zijn. Zo niet wordt Gent afgesloten van de uitzendingen van de VRT”, aldus Yüksel. (EDG)

 

Veli Yüksel: “Ons wetsvoorstel is sluitend om het kraken van zowel onbewoonde als bewoonde panden te voorkomen”

30.06.2017: Veli Yüksel: “Ons wetsvoorstel is sluitend om het kraken van zowel onbewoonde als bewoonde panden te voorkomen”

In Gent hebben Roma opnieuw drie huizen gekraakt. De op til zijnde wetgeving kon nochtans dinsdag gestemd worden in het federaal parlement, maar dit werd verhinderd door de oppositie.

“Ik betreur dat Spa en Groen in de Kamer op de valreep nog met een vraag voor hoorzittingen kwamen met de bedoeling om te vertragen. Nota bene dezelfde partijen die in Gent bij monde van burgemeester Termont (Spa) schreeuwen om een oplossing op federaal niveau. Ons wetsvoorstel om een oplossing te voorzien voor eigenaars die met krakers geconfronteerd worden, ligt al geruime tijd klaar en had eigenlijk deze week al gestemd kunnen worden.”, zegt Yüksel, die tevens fractieleider is in de Gentse gemeenteraad op de uitspraken van burgemeester Daniël Termont.

“Vooreerst moet een onderscheid gemaakt worden tussen het kraken van bewoonde en niet-bewoonde panden. Wanneer iemand binnendringt in een bewoond pand, is er sprake van woonstschennis en dan kunnen politie en parket meteen de persoon uit het huis zetten.”, legt Yüksel uit. “De situatie is complexer als de woning niet bewoond is door de eigenaar of de huurder, dan speelt de vraag wie het recht heeft om in het pand te verblijven”. Voor deze laatste situatie voorziet het voorstel in een tweesporenoplossing, die in geval van kraken enerzijds zorgt voor een vereenvoudigde en versnelde toegang tot de vrederechter. Het is de vrederechter die het eigendomsrecht en eventuele rechten van krakers (huur, recht van bewoning) moet nagaan. Hij waarborgt tevens de grondwettelijke garantie van de woonstschennis. In geval van schending kunnen krakers het huis uitgezet worden. Anderzijds zal het mogelijk zijn voor de eigenaar of rechthebbende een klacht in te dienen bij de procureur des Konings en hem te verzoeken een bevel tot uithuiszetting van de krakers uit te vaardigen. Dit bevel wordt aan het pand aangeplakt, waarna de krakers het pand moeten verlaten. Om uit te sluiten dat men onterecht het huis moet verlaten, kan de bewoner dit bevel laten tenietdoen door de vrederechter, indien hij toch rechtmatig in het pand verbleef.

“Het is spijtig dat er opnieuw panden moeten worden gekraakt om sommigen te overtuigen dat een dringende wetgevende oplossing noodzakelijk is. Het is een schande dat de burgemeester van Gent het federale parlement met de vinger wijst, terwijl er een evenwichtig voorstel van de meerderheid (Egbert Lachaert, Open VLD en Sophie De Wit, N-VA) ter stemming klaarligt. Ik hoop dat de oppositie eindelijk stopt met hun vertragingsmanoeuvres zodat het wetsvoorstel voor het zomerreces kan gestemd worden.”, besluit Yüksel.

23.06.2017: Maak jihad-content strafbaar

23.06.2017: Maak jihad-content strafbaar

Bij de recente aanslagen in de ons omringende buurlanden is gebleken dat IS/Daesh zijn modus operandi ingrijpend heeft gewijzigd. Er vond een verschuiving plaats van grote gecoördineerde aanslagen (zoals die in Parijs in 2015) naar acties van zogenaamde lone wolves die met huis-, tuin- en keukenmateriaal toeslaan. De mislukte aanslag in het Centraal Station van Brussel is daarvan een voorbeeld. De man in kwestie gebruikte een zelfgemaakte spijkerbom die – gelukkig – niet volledig is afgegaan. Deze homegrown terrorist fighters zijn vaak het product van autoradicalisering. Zij worden daarin aangestuurd via internet en sociale media, en dit meestal met behulp van versleutelde (encrypted) kanalen.

Met dit in het achterhoofd las CD&V-Volksvertegenwoordiger Veli Yüksel vandaag aandachtig de stellingname van federaal procureur Van Leeuw, die pleit voor een verbod op het bezit van IS-propaganda. Het voorstel vertoont sterke gelijkenissen met een wetsvoorstel waar Yüksel al een tijdje aan werkt. Het CD&V-Kamerlid maakt deel uit van de commissie Terrorismebestrijding.

“Er circuleren nog steeds veelvuldig haatdragende beelden van en/of over IS/ op het internet en de sociale media en kunnen bijgevolg vrijelijk worden gedownload. De wetgever moet hier een duidelijk signaal geven.”, klinkt het bij Yüksel. Hij gaat verder: “Het wetsvoorstel waar ik aan werk wil paal en perk stellen aan het fenomeen van de – vaak ontzettend snelle – (auto)radicalisering. Het dwepen met dit materiaal is daarin vaak een belangrijke factor. Niet enkel de verspreiding maar ook het bezit van deze beelden (bijvoorbeeld op harde schijven of andere dragers) moet daarom strafbaar worden gesteld.”.Yüksel wijst er op dat er vandaag de dag al heel wat zaken strafbaar zijn door de brede draagwijdte van de antidiscriminatiewetgeving. Wie aanzet tot haat of geweld, kan vervolgd worden. “Toch moeten we onze wetgeving blijvend onder de loep nemen om te zien of extra vormen van strafbaarstelling noodzakelijk zijn.”, verklaart Yüksel. Zo vindt Yüksel het vreemd dat het verboden is om iemand als terrorist op te leiden, maar dat de wetgeving nog een lacune vertoont wat betreft de zogenaamde auto-opleiding. De CD&V-politicus wil dan ook de regels aanpassen waardoor het voor potentiële daders verboden is om actief op zoek te gaan naar instructies om bommen te maken of om bij te leren over andere gewelddadige methodes en technieken met oog op een terroristische aanslag. “Dat iemand voor bezit van kinderporno vervolgd kan worden, maar voor acties die hij online onderneemt in zijn zoektocht naar hoe hij best een terroristische aanslag kan plegen grotendeels buiten schot blijft, vind ik vreemd. De laatste maanden en jaren tonen aan dat heel wat lone wolves zich alleen voorbereiden. Een strafbaarstelling van dit gedrag geeft onze veiligheidsdiensten een extra instrument in hun strijd tegen terreur. In het huidige tijdsgewricht moeten we een zeer duidelijk signaal uitsturen naar elke potentiële terrorist die op zoek gaat naar de bewuste content. Dergelijk gedrag is strijdig met alles waar de Belgische rechtsstaat voor staat en zullen wij dus nooit tolereren. Strenge straffen dringen zich op.”.

Metro: Vandeput wil compensaties van Airbus als A400M bijkomende vertraging oploopt

15.06.2017, Metro: Vandeput wil compensaties van Airbus als A400M bijkomende vertraging oploopt

Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) wil compensaties van Airbus als de levering van de A400M-transportvliegtuigen nog bijkomende vertraging zou oplopen. Volgens de laatste informatie van de minister is sprake van een mogelijke spreiding van de leveringen over een langere periode dan eerst voorzien, zo zei hij in antwoord op vragen van CD&V-Kamerlid Veli Yüksel. Die laatste waarschuwt voor extra kosten om de huidige C-130’s langer in dienst te houden. België en Luxemburg bestelden in 2003 respectievelijk zeven exemplaren en één exemplaar van de A400M. Het programma kampt echter met aanzienlijke vertragingen en oplopende kosten. Vorig jaar had de bestaande vloot bovendien te kampen met problemen met de transmissie, maar zou dat geen invloed hebben op de leveringstermijn van de Belgische toestellen. Niettemin lijkt de contractuele leveringstermijn niet in steen gebeiteld. “Onderhandelingen met Airbus over een eventuele aanpassing van de termijn zijn lopende”, zei Vandeput in de Kamer. “Volgens de meest recente informatie waarover ik beschik, zou de levering nog steeds in 2019 kunnen starten, maar zou deze zich over een langere periode spreiden. Samen met de aangepaste planning zal dus ook een nieuw betalingsschema moeten worden besproken, waarbij met een compensatie voor de opgelopen vertragingen rekening zal worden gehouden.”

De bijkomende vertraging zal wellicht ook een impact hebben op de huidige C-130’s. Die staan momenteel door problemen aan de grond. “De opgelopen vertraging voor de A400M houdt in dat onze C-130-vloot langer operationeel zal moeten blijven. En dit vraagt natuurlijk om bijkomende investeringen bij Defensie”, besluit Yüksel, die eveneens vindt dat compensaties aan de orde zijn. Minister Vandeput kon voorlopig enkel kwijt dat in de transitieplannen inderdaad rekening gehouden zal worden met mogelijke verschuivingen van de leveringsdatum. Maar omdat Defensie nog geen zicht heeft op het leveringsschema, “is het onmogelijk de studie naar het behoud of de levensduurverlenging van de C-130 af te ronden”.

Lees het volledige artikel hier.

Foto's

Meer foto's >

Netwerk

Nieuwsbrief

Uw naam

Uw email

Agenda