Mijn visie op de toekomst van het Vlaamse stedenbeleid

De voorbije vijf jaar heb ik me in het Vlaams parlement toegelegd op Stedenbeleid. Nu de legislatuur ten einde loopt en ik de overstap maak naar de federale lijst, heb ik mijn visie op de verdere toekomst van dat beleid uiteengezet in een korte nota.  De zesde staatshervorming biedt Vlaanderen bijkomende instrumenten om zijn stedenbeleid vorm te geven, maar ook de bestaande instrumenten moeten worden bijgewerkt. Zo moet het aantal geldstromen worden gereduceerd, moet de verdeling transparanter gebeuren en moet de lijst van steden die middelen krijgen worden geactualiseerd. Ik vind dat meer steden meer geld moeten krijgen omdat de bevolking in onze steden stijgt en de uitdagingen groter worden. Ook pleit ik voor de invoering van een ‘stedeneffectenrapportage’ (StER) om ook beslissingen op andere beleidsdomeinen te onderzoeken op hun specifieke effecten voor de steden.

De integrale tekst van mijn nota ‘Naar een sterker Vlaams stedenbeleid na de zesde staatshervorming’ vindt u hier.

Bundeling in AGB’s kost Gentse musea jaarlijks ruim 100.000 euro

Logo GentDe bundeling van de Gentse musea in twee autonome gemeentebedrijven zorgt ervoor dat deze geen recht meer hebben op middelen in het kader van de Vlaamse Intersectorale Akkoorden. Voor dit jaar alleen al betekent dat zowat 107.000 euro minder inkomsten. Het feit dat door de Stad niet werd geanticipeerd op het wegvallen van deze subsidies, getuigt van weinig deugdelijk bestuur. Het dossier werd slecht voorbereid. Ik vraag dat het stadsbestuur snel duidelijkheid brengt over de manier waarop de middelen zullen worden gecompenseerd, zodat de werking van de musea onder de koepel van de AGB’s niet in het gedrang komt.

Lees verder …

Nieuwevaartbrug in augustus gesloten voor het verkeer

NieuwevaartbrugIn april starten de wegenis- en rioleringswerken aan de Gasmeterlaan, de Nieuwevaart en de Nieuwevaartbrug. Het gaat om ingrijpende werkzaamheden. De Gasmeterlaan en de Nieuwevaart krijgen een nieuwe toplaag. De Nieuwevaartbrug krijgt een grondig onderhoud. Op de brug worden ook de sporen heraangelegd. Er komen vrijliggende tweerichtingsfietspaden aan de Gasmeterlaan en de Nieuwevaart en op de Nieuwevaartbrug. Onder de Nieuwevaartbrug komt een onderdoorgang voor fietsers. Ook worden de voetpaden heraangelegd. De werken zullen duren tot het voorjaar van 2015. In de gemeenteraadscommissie Openbare Werken vroeg ik schepen Watteeuw welke impact deze werkzaamheden zullen hebben op de verkeerssituatie en hoe de buurtbewoners worden ingelicht.

Lees verder …

Meulestedebrug is geen monument en kan gesloopt worden

Veli Yüksel - Meulestedebrug (thumbnail)In antwoord op mijn parlementaire vraag  heeft minister van Openbare Werken Hilde Crevits gemeld dat de Meulestedebrug geen beschermd statuut geniet als monument, maar enkel opgenomen is op een inventaris van bouwkundig erfgoed. Dit zorgt er, samen met het negatief vooradvies van Onroerend Erfgoed, niet voor dat het afbreken van de bestaande brug onmogelijk is.  Het is pas bij de sloopaanvraag dat een definitief advies wordt gegeven door de verschillende adviesverleners, waaronder ook het agentschap Onroerend Erfgoed. Deze adviezen zijn niet bindend, maar dienen door de vergunningsverlener te worden afgewogen bij het nemen van een beslissing. De stedenbouwkundige vergunning moet worden verleend door de gemachtigde ambtenaar Ruimtelijke Ordening van de provincie. De stad geeft enkel een advies. Concreet worden nu in overleg met de betrokken partijen de mogelijke alternatieven onderzocht. De resultaten daarvan worden medio 2014 verwacht. Daarna zal worden gewerkt aan een consensus, die vervolgens zal worden omgezet in een ontwerpdossier. Als alles vlot verloopt zal in 2015 met de werkzaamheden kunnen worden gestart. Gezien het belang van de Meulestedebrug voor de mobiliteit van de Gentenaars en de bereikbaarheid van de bedrijven in de ruime omgeving van het havengebied, dring ik aan op een snelle oplossing!

238 lesuren extra voor Gentse basisscholen

Het amendement op het Onderwijsdecreet XXIII dat in juli op mijn initiatief werd aangenomen in het Vlaams Parlement, heeft ervoor gezorgd dat aan dertien Gentse lagere scholen samen 238 extra lestijden werden toegekend. Dat blijkt uit gegevens die Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet op mijn vraag vrijgaf. Ook twee Gentse kleuterscholen ontvingen samen 45 extra uren. Daarnaast konden ook drie scholen uit Destelbergen, één uit Merelbeke en één uit Wachtebeke van bijkomende lestijden genieten. Een overzicht per school vindt u onder ‘lees verder’.

Lees verder …

Foto's

Meer foto's >

Netwerk

Nieuwsbrief

Uw naam

Uw email

Agenda
apr 2014
MDWDVZZ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Bekijk alles »